Smedstorps byFoto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Riksantikvarieämbetets miljöredovisning

Antal kommentarer: 0

Minskade koldioxidutsläpp och ökad användning av videokonferenser är några av de positiva effekter som beskrivs i Riksantikvarieämbetets miljöredovisning för 2014.

Miljöredovisningen beskriver hur verksamheten påverkade miljön under 2014 genom bland annat koldioxidutsläpp från tjänsteresor, energiförbrukning, pappersförbrukning och antal videokonferenser.

Minskade utsläpp av koldioxid

Under 2014 har koldioxidutsläppen från Riksantikvarieämbetets resor och transporter minskat med 34 procent. Det berodde främst på att den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) minskade antalet bilresor och användandet av maskiner och övriga fordon. Även flygresor över 50 mil har minskat medan de korta resorna under 50 mil har ökat. Det är framförallt resor från Stockholm till övriga landet som har ökat medan resorna mellan Visby och Stockholm har minskat. Resor med tåg, buss och taxi är i stort sett oförändrat mot tidigare år.

Ökad användning av videokonferens

Det minskande flygandet mellan Visby och Stockholm beror delvis på ökad användning av videokonferenser – en ökning med 12 procent under 2014 (cirka 560 videokonferenser har genomförts). Om man räknar att varje videokonferens har sparat en resa mellan Visby och Stockholm motsvarar det 26 880 kilo koldioxid eller åtta fulla flygplan ATR-72!

– Ökningen i videokonferens är resultatet av en medveten satsning och vi arbetar ständigt med förbättra och utöka dessa möjligheter, säger Marie Green, miljösamordnare vid Riksantikvarieämbetet.

För att ge en fingervisning om hur myndigheterna ligger till i miljöarbetet har Naturvårdsverket konstruerat ett rankingsystem som utgår från miljöredovisningarna. Den redovisningen presenteras under maj månad.

Kontakt: Marie Green, miljösamordnare

Dela sidan på

Lämna en kommentar