Nationalmuseum StockholmDet statliga byggnadsminnet Nationalmuseum i StockholmFoto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Nytt förslag till Nobel Center i Stockholm otillräckligt

Antal kommentarer: 5

Riksantikvarieämbetet har åter fått möjligheten att yttra sig över förslaget till detaljplan för Nobel Center i Stockholm. Myndighetens kritik av byggnadens storlek kvarstår då den hotar Nationalmuseums ställning i landskapet.

I april 2015 uttalade Riksantikvarieämbetet kritik mot detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Myndigheten uttalade sig i egenskap av tillsynsmyndighet för statliga byggnadsminnen, då Nationalmuseum angränsar till det tänkta bygget. Riksantikvarieämbetet menade att en eventuell ny byggnad borde ”underordna sig Nationalmuseum och i övrigt anpassas till den kulturhistoriska miljön”. Se länk

Nationalmuseets ställning hotas

Detaljplanen har sedan dess reviderats, men i allt väsentligt kvarstår Riksantikvarieämbetets kritik av det planerade byggets storlek:

”Höjd, volym och placering medför att Nationalmusei ställning som överordnad solitär i landskapet försvagas”

Läs hela Riksantikvarieämbetets yttrande

Dela sidan på

Kommentarer (5)

 1. Nobelhuset ska inte byggas överhuvudtaget! I varje fall inte på den platsen.

 2. Detta bör man inte negligera! Det talas om olika tänkbara förändringar, men Blasieholmen har rättigheter att förbli intakt. Annars begår man ett brott mot K-märkningslagen. Kulturmärkning eller K-märkning är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk.

  K-märkning är numera även ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt.

  Ofta är det först i samband med att en byggnads eller miljös kulturhistoriska värden är hotade som det blir tydligt att de måste värnas. K-märkningen innebär då att det kulturhistoriska värdet kan finnas kvar och berika samhället.

 3. Varför bygger man inte om Eric Ericsson hallen istället (skeppsholmskyrkan fd.). Spräng under och bygg till ovanpå. Tänk Neues Museum i Berlin.

 4. Stockholm har en förskräckligt lång historik i politikers misslyckade stadsplanering. Och de flesta av de så kallade prestigeprojekten är otroligt medelmåttiga.
  Nu finns en risk att det blir ytterligare ett av dessa trista misstag. Nobelmuseet bör verkligen inte byggas på Blasieholmen. Den platsen bör reserveras för stadens invånare, inte för att Nobelstiftelsen ska få en billig reklamplats.
  Stoppa bygget på Blasieholmen.

 5. Som sagt: Nyttja Nobels dynamit och spräng ett NC under jord. Spräng i den hårda stockholmsgraniten, under Blasieholmen. Låt bl.a. Tullhuset fungera som entré. Med väggtäckande 8k skärmar kan de vackraste utsikterna i realtid omge verksamheten.

Lämna en kommentar