ideell organisation som fått bidrag från Riksantikvarieämbetet. Utflykt med juniorlägeSvenska spårvagnssällskapet, är en ideell organisation som tidigare fått bidrag från Riksantikvarieämbetet. Här på utflykt med juniorlägerFoto: Svenska spårvagnssällskapet (CC BY)

Dags att söka bidrag för ideella organisationer

Antal kommentarer: 0

Nu är det dags för ideella organisationer inom kulturmiljöområdet att söka bidrag hos Riksantikvarieämbetet för 2017. Sista ansökningsdag är den 17 januari 2017.

Syftet med bidraget är att kunna stötta och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. De ideella krafterna bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Frivilliga insatser bidrar också till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås.

Vem/vilka kan söka bidraget?

Enligt 3§ i Förordningen om statsbidrag till ideella organisationer får bidraget gå till en ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och som är:

  • självständig,
  • demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer,
  • har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan,
  • bedriver verksamhet av nationellt intresse, och
  • i fråga om medlemskap är öppen för alla eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar. Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse dock ej till en statlig eller kommunal stiftelse.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till basverksamheten, till exempel kostnader för kansli, administration eller anställda. Statsbidraget får även lämnas i form av ett etableringsbidrag under högst två år och får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet. För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller villkoret att organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst två år.

Läs mer och ansök om bidrag till ideella organisationer

 

Kontakt:
Karin Englesson, tfn 08-5191 8176 karin.englesson@raa.se

Eva Waldén Selin, tfn 08-5191 8537 eva.walden.selin@raa.se

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar