Kanotister i sjön Råvarpen, Dalsland. I förgrunden ses Högsbyns hällristningar.Kanotister i sjön Råvarpen, Dalsland. I förgrunden ses Högsbyns hällristningar.Foto: Bengt A Lundberg. (CC BY)

Natur och kulturarv i fokus på Kulturarvsdagen 2017

Antal kommentarer: 2

Årets kulturarvsdagar går av stapeln den 8-10 september med temat : Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter. Vid lokala arrangemang runt om i landet arrangeras aktiviteter och visningar av såväl natur- och kulturmiljöer som av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Delta du också!

Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt. Under årets kulturarvsdagar hoppas vi kunna visa lite av den potential som natur och kulturarv kan bidra med. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Anordna Kulturarvsdag

Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – som vill anordna aktiviteter om årets tema är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen och aktiviteterna ska vara öppna för alla, helst gratis och kan äga rum en eller flera av dagarna. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Vi uppmuntrar speciellt att anordna aktiviteter för barn. Anmälan för arrangemang öppnar den 1 maj och stänger 30 juni.

Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”. Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Tidigare har Kulturarvsdagen bara firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar.

Kontakt
Maria Jansson, samordnare Kulturarvsdagen

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Hej M
    Jag ska nu arbeta för att vi gör dessa dagar till en kyrko/kulturhistorisk exposé i de gotländska kyrkorna. Alla 92 kyrkor ska vara öppna, många bemannade och det unika, men också vilken resurs dessa rum kan bli för Gotland ska visas upp!

  2. Så roligt att höra Lars. Ser fram emot detta! /Maria

Lämna en kommentar