Riksantikvarieämbetet

Plåtmynt, 1/2 daler silvermynt stämplat 1713. Just det här myntet hittades vid bygget av Ostkustbanan vid Bye i Medelpad. Det finns att beskåda på Västernorrlands länsmuseum Murberget.

Om du hittar ett fornfynd

I SVT:s populära program Antikrundan kunde tittarna torsdagen den 12 januari se programledarna få ett fantastiskt fynd av en myntskatt från 1700-talet att värdera. Precis som framgick i programmet ska fornfynd anmälas till länsstyrelsen då de är en del av

Publicerad:

Antal kommentarer:

Kategorier: Fornfynd


Nyhetslista

 • Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2017

  Framåt mot 2017. (Vägen mellan Tisselskog och Håverud.)

  Riksantikvarieämbetet har nu fått sitt regleringsbrev för budgetåret 2017. Regleringsbrevet är regeringens sätt att ange för myndigheten vilka mål och ekonomiska ramar som ska gälla för kommande år. Det innehåller de anslag som riksdagen beviljat för myndighetens verksamhet. Nu har

 • Hack for Sweden 2017

  Hack for Sweden äger rum den 12-13 mars

  Nu är anmälan öppen för Hack for Sweden 2017, som kommer att äga rum helgen den 11-12 mars i Kista utanför Stockholm. Hacket är en tävling där man får 24 timmar på sig att ta fram ett koncept eller lösning som tydligt

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Hack for Sweden

 • Beslut om fördelning av forskningsmedel för 2017

  Silverskatt från vikingatiden funnen i Sundveda, Sigtuna

  Riksantikvarieämbetet har nu beslutat om fördelningen av forsknings- och utvecklingsmedel för 2017. Totalt har 22 projekt beviljats sammanlagt 14 miljoner kronor. Inom det nya FoU-programmet 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö fördelar Riksantikvarieämbetet 14 miljoner i forsknings- och utvecklingsmedel

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

Fler nyheter