Arkeologidagen 2013Temabild Arkeologidagen 2013(CC BY)

Arkeologidagen

Antal kommentarer: 0

Årets evenemang genomförs söndagen den 25 augusti. Under denna dag ges alla en möjlighet att delta i utgrävningar, vandra genom fornlämningsområden och lyssna på föreläsningar med kulturhistoriska teman.

Läs mer under www.raa.se/arkeologidagen

Dela sidan på

Lämna en kommentar