Arkivmaterial i magasinFoto: Lars Kennerstedt (CC BY)

Kulturarvs-IT

Kulturarvs-IT gör det möjligt att digitalisera arkiv- och museisamlingar. Riksantikvarieämbetet har sedan 2003 i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag, ca 10 miljoner kronor, till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

För att tillgängligheten till museernas material ska öka har kulturinstitutionerna sedan 2003 registrerat och digitaliserat samlingar och arkivmaterial. Via hemsidor eller databaser kan allmänheten i dag ta del av foton, vykort, kartor, föremål, ljudband m.m. Under år 2014 har drygt 330 070 poster hanterats, av dessa är 184 684 poster fotografiskt material, resten kan vara föremål av olika slag, vykort, handlingar, ljudband, arkivalier m.m. Detta har kunnat genomföras med hjälp av bidraget ”Kulturarvs-IT.” Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen har skapats för de med funktionshinder, samverkan har ökat mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk, accessen har förbättrats till samlingarna för forskarvärlden samt att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag. Även museernas egna arbete med t.ex. utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Beslut utbetalningar

Beslut: Kulturarvs-IT 2015 utbetalt i mars

Beslut: Kulturarvs-IT 2015 utbetalt i augusti

Samarbete

Arbetet bedrivs i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, regionala och kommunala kulturinstitutioner och Arbetsförmedlingen. Riksantikvarieämbetet har det övergripande samordningsansvaret. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institution inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

Hur söker man?

Ansökningshandlingar finns tillgängliga från mitten av januari. Sista ansökningsdagen för 2015 är den 12 februari. Bidraget betalas ut vid två tillfällen, mars och augusti 2015.

Dela sidan på