Press

Vi på kommunikationsenheten hjälper dig gärna med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten.

Kontakt:
Emil Schön, pressansvarig, tel: 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se
Helena Håkansson, kommunikationschef, tel: 08-5191 81 22 , helena.hakansson@raa.se

Senaste pressmeddelanden:

19 augusti

Arkeologidagen 2016 – temadag för kulturhistoria

Söndagen den 28 augusti kan alla som vill lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Då bjuder lokala arrangörer in till olika aktiviteter på temat arkeologi och förhistoria. Det finns aktiviteter för både stora och små och på många platser möjlighet att själv prova på att vara arkeolog.

Sommaren är högsäsong för arkeologer. Varje år görs fynd som leder till nya frågor och teorier om människans livsvillkor. Riksantikvarieämbetet anordnar varje sommar en temadag om arkeologi. Syftet är att sprida kunskap om kulturhistoria och att göra fornlämningar och förhistoriska miljöer tillgängliga.

7 juli

Bättre stöd till de som bevarar jordbrukets kulturmiljöer

I takt med förändrade former för odling och djurhållning har många av odlingslandskapets kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner. De riskerar därför att förfalla och försvinna. Jordbrukarna gör goda insatser för att vårda ängslador, stenmurar och andra kulturmiljöer, men skötseln kan trots det bli otillräcklig i förhållande till samhällets mål, inte minst i norra Sverige.

– För att säkra skötseln behövs därför i kommande landsbygdsprogram en ny form av ersättning med större koppling till regionala förutsättningar och till värdet av skötseln, säger utvärderaren Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet.

 

Fler pressmeddelanden och pressbilder finns i vårt pressrum på Cision

Andra aktuella frågor för Riksantikvarieämbetet

Besök oss även på vår blogg,  följ oss på Twitter, på Facebook, på YouTube och på Flickr.

På Vimeo finns intervjuer och andra filmer att ladda ner.

Dela sidan på