Almedalsveckan 2015.Almedalsveckan 2015.Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Almedalsveckan

Ska du besöka almedalsveckan i Visby den 3 till 10 juli i sommar? Vill du träffa oss i vimlet och tala om angelägna kulturarvsfrågor? Här samlar vi de arrangemang som Riksantikvarieämbetet deltar i som arrangör eller talare under Almedalsveckan 2016.

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Antalet evenemang 2015 uppgick till 3465 och antalet arrangörer var 1645 stycken. Totalt kom ca 35 000 besökare till Almedalsveckan.

Riksantikvarieämbetets evenemang under veckan

Kulturarv under attack

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetsskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister,
Irina Bokova, generaldirektör, Unesco,
Lars Amréus, riksantikvarie,
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida
Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid 14.30-15.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Länk till programmet. 

Illegal handel med kulturföremål – hur stort är problemet?

FN:s säkerhetsråds resolution 2199 från 2015 anger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln med kulturföremål, mot bakgrund av att den bedöms som en av flera viktiga inkomstkällor för terrorstämplade organisationer. I Sverige pågår ett samarbete mellan myndigheter i syfte att motverka den illegala handeln. Vad gör aktörerna i Sverige och hur stort är problemet? Hur ser den inhemska kulturarvsbrottsligheten ut?

Medverkande:
Maria Ellior, polisintendent, Polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrott
Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd,  Brottsförebyggande rådet,
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Kicki Scheller, enhetschef för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen på Gotland
Moderator: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet

Tid 15.30-16.30, 7 juli
Lokal: Donners plats 1, Hörsalen

Länk till programmet.

Riksantikvarieämbetet i Almedalen 2015

Våra seminarier från Almedalen 2015 finns att se i sin helhet på Youtube.

Dela sidan på