Delta som arrangör

De europeiska kulturarvsdagarna ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Alla som vill anordna lokala arrangemang och aktiviteter på temat, och som kan locka gamla och nya besökare att upptäcka det rika kulturarv som finns i Sverige, är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör.

Syftet med evenemanget är bjuda in allmänheten till kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och andra lämningar liksom att sprida berättelser och historier om händelser, människor och traditioner. Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald av kulturmiljöer som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop. Alla, såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner, är välkomna att anmäla aktiviteter.

Arrangemangen ska knyta an till årets tema och vara öppna för alla. Temat varierar år från år. Arrangemangen kan handla om allt i från historiska spår, platser, människor, föremål till företeelser och traditioner. Det ska helst vara fritt inträde till de miljöer som ni väljer att lyfta fram. Ordinarie entréavgifter kan dock tas ut. Tider för aktiviteter, guidade turer, föreläsningar och andra programpunkter bestämmer ni själva. Kontakta andra på orten och diskutera samarbeten. Inventera vad det finns att berätta om eller visa upp just på din ort.

Här hittar du anmälningsformuläret 

Evenemanget pågår i tre dagar. Som arrangör väljer du själv om du vill delta en, två eller tre dagar:

  • Lilla Kulturarvsdagen, fredag och lördag
  • Kulturarvsdagen, söndagen

Lilla Kulturarvsdagen är öppen för alla och har samma tema, men vänder sig främst till arrangörer med aktiviteter som särskilt vänder sig till barn och ungdomar.

 

Dela sidan på