Nyhetslista

Visar 1-8 av 8

 • Ansökan om bidrag till arbetslivsmuseer 2017

  Den ideella föreningen Garpens vänner är en av de arbetslivsmuseum som tilldelades projektbidrag 2016.

  Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Sista ansökningsdag är måndag 20 mars 2017. Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidragsfördelningen kommer under 2017 följa samma linjer som de

 • Arbetslivsmuseerna får utökat stöd med två miljoner

  Sydkustens Örlogsbas, Karlskrona: Den gamla Mastkranen på Trossö byggdes mellan 1804-1806.

  I år blir det mer pengar till arbetslivsmuseerna. Regeringen har höjt anslagen från förra årets 6 miljoner, till 8 miljoner kronor för 2016. Nu finns årets ansökningsblankett på raa.se. Under 2016 fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer vilket

 • Miljoner till arbetslivsmuseerna

  Det äldsta bevarade elektriska loket i Sverige finns på Norrbottens Järnvägsmuseum som i år får del av bidraget till arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet

  Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. – Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus. Varje år

 • Ansökan om bidrag till arbetslivsmuseer 2016

  Sydkustens örlogsbas

  Under 2016 fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Sista ansökningsdag är fredag 18 mars. Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidragsfördelningen kommer under 2016 följa samma linjer som de senaste åren, vilket

 • Bidrag till arbetslivsmuseer 2014

  Kuriren588

  Under 2014 fördelar Riksantikvarieämbetet 6 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer.Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara, visa och bruka industrisamhällets kulturarv.

 • Bidrag till arbetslivsmuseer 2013

  strykjarnet norrkoping

  År 2013 fördelar Riksantikvarieämbetet 6 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Sista ansökningsdag är den 18 mars 2013. Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara, visa och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidragsfördelningen kommer under 2013 följa samma linjer