Platsr

Platsr – Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen

2009 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att bygga och förvalta Platsr.  Uppdraget i sig bygger på tankarna om demokratisk historieskrivning och delaktighet via webben.  Platser kan bära på historier för enskilda människor som myndigheter, arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner till. Alla dessa ”små” historier – personliga, alternativa – är också byggstenar i ”den stora berättelsen”. Delaktighet, inklusivitet, att kunna identifiera sig med historieskrivningen ökar engagemanget och känslan av att kulturarvet är något relevant här och nu.

www.platsr.se

Kontakt: platsr@raa.se

Dela sidan på