Platsr

Platsr – Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen

Ombyggnad pågår…
Just nu pågår en ombyggnation av Platsr för stabilisera den och göra den mer tillgänglig, exempelvis mobilanpassad. Dessutom blir det ett fokusskifte som innebär att berättelsen får huvudrollen i stället för platsen. I samband med detta döper vi också om tjänsten till Platser och ger den ett nytt utseende. Den nya e-tjänsten Platser bygger på en ny teknisk plattform. Vi återanvänder i största möjliga mån de funktionaliteter som finns i Platsr idag men bygger upp dem från grunden i den nya miljön. Lansering av nya Platser kommer att ske hösten 2017. Vid lanseringen kommer även information om det nya API:t att finnas tillgänglig. Har du frågor om nya Platser är du välkommen att höra av dig till oss på platsr@raa.se.

Om Platsr
2009 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att bygga och förvalta Platsr.  Uppdraget i sig bygger på tankarna om demokratisk historieskrivning och delaktighet via webben.  Platser kan bära på historier för enskilda människor som myndigheter, arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner till. Alla dessa ”små” historier – personliga, alternativa – är också byggstenar i ”den stora berättelsen”. Delaktighet, inklusivitet, att kunna identifiera sig med historieskrivningen ökar engagemanget och känslan av att kulturarvet är något relevant här och nu.

www.platsr.se

Kontakt: platsr@raa.se

Dela sidan på