PublikationerFoto: Spykster (CC BY)

Publikationer

Riksantikvarieämbetets publikationer i Samla

Riksantikvarieämbetets publikationer rymmer allt från ny forskning, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet. Våra handläggare tar fram rapporter, underrättelser och allmänna råd. Rapporterna behandlar såväl samhällsplanering som byggnadsantikvariska frågor och konservering. Publikationerna publiceras som pdf-filer som kan läsas eller laddas ned direkt från Samla. Många går också att beställa som tryckt publikation, print on demand, ett digitalt tryck. Klicka här för att komma till Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv.

Kontakt: Arkiv och bibliotek, samla@raa.se

Dela sidan på