Kvarteret Eddan Linköping.Kvarteret Eddan Linköping. Foto: Karin Lindeblad/SHMM UV (CC BY)

DAP – digital arkeologisk process

En samordnad och tillgänglig fornminnesinformation är nödvändig för att samhället ska kunna utvecklas. Därför driver Riksantikvarieämbetet ett femårigt program: DAP-programmet, som pågår fram till och med 2018. På den här sidan hittar du aktuell information om arbetet med att utveckla den digitala arkeologiska processen.

– Programmet har nu gått från en etableringsfas och in i en genomförandefas. I samverkan med externa aktörer pågår flera projekt, säger Tord Klafver, som leder arbetet med DAP-programmet.

Lästips

Svaren på några vanliga frågor om DAP
Varför behövs DAP?
FMIS och kvaliteten – en utmaning

bild fiskNyhet

Nu kan du läsa om hur arbetet med DAP går till på Riksantikvarieämbetets K-blogg, under fliken DAP.

Aktuella projekt inom och i anslutning till DAP

  • Ett projekt som innebär ett nytt kulturmiljöregister där registrering av fornminnesinformation kan ske ”vid källan”. Projektet leder till ett nationellt basregister för arkeologiska uppdrag. Resultatet blir ett minskat antal processteg och på sikt ett förbättrat informationsunderlag vid samhällsplanering. Läs mer om registrering vid källan. 
  • Ett projekt med fokus på verksamheten och de förändringar som krävs för att få en mer effektiv arkeologisk process. Målet är att införa förändrade arbetssätt som leder till en ökad tydlighet, snabbhet och begriplighet. Både processen och själva informationsinnehållet ska bli mer anpassat till de behov och krav som finns i omvärlden. Konkret handlar det bland annat om att förtydliga roller och ansvar hos processens aktörer, se över regelverk och att ta fram utbildningar.
  • Att bygga en ny stabil teknisk plattform som bland annat projekt inom DAP kan vila på. En sådan plattform kan skapa förutsättningar för överflyttning av befintliga IT-applikationer, men öppnar också fler möjligheter för integration med andra aktörer och myndigheter. Likaså kan det skapa bättre förutsättningar för förvaltningsarbete och bidra till minskade förvaltningskostnader.
  • Att göra ärendehandläggningen på länsstyrelserna inom sakområdet kulturmiljö mer produktiv. Projektet förväntas leda till en ökad rättsäkerhet och enhetlig hantering av ärenden inom olika län, bättre förutsättningar för resursutnyttjande och att lagar och praxis följs.
  • Att skapa en överblick över kvaliteten i den digitala arkeologiska fältdokumentationen och de digitala rapporterna som finns hos arkeologiföretagen och länsmuseerna. När materialets skick har konstaterats ska det samlas in och göras tillgängligt på nätet under öppen licens.
  • En effektivisering av FMIS-handläggningen och bättre kommunikation mellan användare och registrerare.

___________________________________________________________________________

Har du läst Vanliga frågor om DAP men hittar inte svar på din fråga? Då är du välkommen att kontakta:

Tord Klafver, programledare,
08-5191 8024, tord.klafver@raa.se
eller
Åsa Sundin, kommunikatör,
08-5191 8038, asa.sundin@raa.se

Dela sidan på