Metoder för kultur­miljö i planeringsprocesser

SEMINARIUM 13 NOVEMBER

Välkommen att ta del av exempel och diskutera metoder och tillvägagångssätt för att integrera kulturmiljö i plan- och prövningsprocesser!

OBS –  Sista anmälningsdag var den 2 november och det går inte längre att anmäla sig.

De senaste decennierna har ett vidgat perspektiv på kulturmiljö vuxit fram, med människor och samhällsutveckling i centrum. Värderingar och perspektiv har omprövats – i dagens planering och byggande hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler aktörer involverade, ökat medborgarinflytande och fokus på hållbarhet. Ställer detta nya krav på samverkan, metodtillämpning och vilken kunskap som produceras?

  • Vilka metoder och analysverktyg används och på vilka sätt?
  • Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna?
  • Vilka är utvecklingsbehoven?

Seminariet vänder sig till dig som gör, beställer eller använder kulturmiljöunderlag i planering och byggande. Du kan arbeta med dessa frågor på exempelvis kommun, länsstyrelse, museum, region, universitet/högskola eller i konsultbolag, bygg- eller bostadsföretag.

Programmet hittar du här.

Bokbord kommer att finnas med möjlighet för dig att sprida material.

Tid och plats

Fredagen den 13 november kl. 10.00 – 15.30 (Kaffe från 09.30).

ArkDes, Skeppsholmen i Stockholm. Auditoriet, ingång via huvudentrén Exercisplan 4.

Arrangörer

Värdar för seminariet är Riksantikvarieämbetet, Boverket, ArkDes (Arkitektur- och designcentrum), Stockholm stad och Sveriges Kommuner och Landsting

Kontakt och anmälan

Daniel Nilsson, Riksantikvarieämbetet, daniel.nilsson@raa.se

Uppge namn, organisation och e-post. Meddela om du vill ha vegetarisk lunch samt om du har någon allergi eller andra särskilda behov.

Sista anmälningsdag: 2 november.

Seminariet är gratis och det bjuds på lunch och fika. Vid uteblivet deltagande, utan att detta meddelas arrangörerna, sker en debitering på 300 kr.

Hitta till seminariet

Exercisplan 4, Skeppsholmen.

Kontakt: Daniel Nilsson , tfn. 08-5191 8585 Daniel.Nilsson@raa.se

Dela sidan på