Ansökan FoU

Utlysning av FoU-medel 2016 inför anslagsåret 2017

Det kommer en ny utlysning av medel inför anslagsåret 2017 vid månadsskiftet maj/juni 2016. Utlysningen sker i samband med att det nya forskningsprogrammet för 2017-2021 presenteras.

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 15 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag om anslag inför år 2017 är den 22 september 2016 kl. 23:59 i onlinesystemet. Därefter stängs ansökningssystemet.

För att en FoU-ansökan skall räknas som ankommen måste en utskrift från onlinesystemet skickas med post till Riksantikvarieämbetet med projektledarens underskrift och medelsförvaltarens underskrift. Undertecknat pappersoriginal ska ha inkommit till Riksantikvarieämbetet senast den 29 september 2016.

Prioriteringar inför anslagsåret 2017

Det kan komma att finnas särskilda prioriteringar inför anslagsåret 2017 och de kommer att presenteras i samband med utlysningen.

Anvisningar

Detaljerade anvisningar för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU kommer att presenteras i samband med utlysningen.

Kontakt

Karin Arvastson, Verkssekretariatet. Telefon 08-5191 8422 För kontakt med fler medarbetare vid FoU-kansliet, gå till FoU-organisation.

Dela sidan på