Ansökan FoU

Utlysning av FoU-medel 2016 inför anslagsåret 2017

Den första anslagsutlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö har stängt. Ett fördelningsbeslut har fattats den 19 december 2016.

FoU-program 2017-2021_liten

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 15 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Logga in i ansökningssystemet.

Viktiga datum

Sista ansökningsdag om anslag inför år 2017 var den 22 september 2016 kl. 23:59 i onlinesystemet.

Utlysning av FoU-medel inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö

Forskning och utveckling efterfrågas utifrån FoU-programmets satsningar i fyra teman där även samtliga underteman var öppna för ansökningar i årets utlysning:

  • Kulturarv och hållbar utveckling
  • Samverkan och dialog
  • Hållbart bevarande och förvaltning
  • Kulturarvsarbetets förutsättningar

FoU-programmets övergripande ansats är att utveckla kulturarvsarbetet för en hållbar utveckling. Forskning och utveckling behövs för att nå målen för kulturmiljöarbetet och kulturpolitiken, FN:s Agenda 2030 samt visionen för kulturmiljöarbetets utveckling till 2030.

Visionen för kulturmiljöarbetet är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. För att förverkliga visionen behöver kulturmiljöarbetet ta sikte mot målbilderna som handlar om kulturmiljöarbetet som en utmanande kraft, upprätthållandet av en mångfald av kulturmiljöer och effektivisering av verksamheterna.

Ansökningar kunde i år göras till:

  • Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier
  • Förstudier

Anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar FoU-anslag inför 2017.

Projektansökan görs on-line. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i on-linesystemet.

Dela sidan på