FoU-torget

Det är viktigt att kraftsamla kring kulturarvsforskningen och att ny kunskap om kulturarvsforskning görs tillgänglig. Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet är ett nav som samlar ihop forskning från många olika ämnesområden för att ge stöd till både det regionala och det sektorsövergripande kulturmiljöarbetet.

Vi arbetar för en kreativ kommunikation av kunskap och forskning på olika virtuella och reella plattformar där kulturmiljö-praktiker kan möta forskare. Dessutom satsar vi på forskning som samlar, ger överblick och formaterar kunskap som kulturarvsarbetet behöver. För att verka som ett Clearing House erbjuder FoU-verksamhetens hemsida sökvägar både till den forskning som finansierats med Riksantikvarieämbetets FoU-medel men också till forskning som finansierats på annat sätt.

På gång med FoU vid Riksantikvarieämbetet

Nedanstående länkar går till FoU-finansierade konferenser och annat aktuellt för FoU-verksamheten vid Riksantikvarieämbetet:

FoU-kalendarium

FoU Aktuellt

Kulturarvsforskning i Sverige

En sammanställning av forskning som är kulturarvsrelaterad i Sverige går att finna i följande länkar:

www.heritageresearch.se

www.forskning.se
Den nationella forskningsportalen

Internationell kulturarvsforskning på europeisk bas

Några länkar till internationell kulturarvsrelaterad forskning som bedrivs på europeisk bas:

www.heritageportal.eu

www.jpi-culturalheritage.eu
Joint Programming Initiative
Läs mer om detta även på vår hemsida: Joint Programming Initiative.

Länkar till seminarieserier och annat

www.criticalheritage.wordpress.com/seminar
Öppet seminarium i kritisk kulturarvsforskning.

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/survey_and_outcomes_cultural_heritage.pdf
Utvärderar och samlar tidigare EU-finansierad kulturarvsforskning.

www.arch.cam.ac.uk/heritage

CHeriScape, Cultural Heritage in Landscape

Tips på utlysningar och andra forskningsfinansiärer

Vetenskapsrådet

_ _ _ _ _

Vi välkomnar gärna förslag till ytterligare länkar!

För kontakt med medarbetare vid FoU-kansliet, gå till FoU-organisation.


Dela sidan på