FoU-organisation

FoU-kansli

FoU-kansliet finns vid Verkssekretariatet och består av:
Christina Fredengren, FoU-samordnare
christina.fredengren@raa.se, +46 (0)8 5191 8090

Jennifer Martin Schuch, FoU-handläggare
Jennifer.martin.schuch@raa.se, +46 (0)8 5191 8532

Jan Turtinen, FoU-samordnare
jan.turtinen@raa.se, +46 (0)8 5191 8196

Beredningsgrupp för FoU

Beredningsgruppen för FoU tar fram förslag till fördelningsbeslut baserat på extern vetenskaplig granskning samt relevansbedömning. Beredningsgruppen består av representanter från Riksantikvarieämbetets avdelningar.

Strategigrupp för FoU

Strategigruppen för FoU är ett forum för att identifiera de strategiska framtidsfrågorna för kulturmiljöområdets kunskapsuppbyggnad i mötet mellan forskning och praktik. Strategigruppen fungerar som en visionär resurs och samtalspartner för mer långsiktiga forsknings- och utvecklingsbehov.

Strategigruppen för FoU består av forskare från universitet och högskolor som representerar FoU-programmets teman, representanter för lands- respektive länsantikvarierna och för centrala museer samt Riksantikvarieämbetets avdelningschefer.

Dela sidan på