FoU-projekt i programperiod 2012-2016

Finansierade projekt under programperioden finns att nå via vår FoU-Katalog.

FoU-anslaget ges till forskningsprojekt, nätverk, seminarier och utbildningsinsatser samt utredningsuppdrag. Dessa kan vara fleråriga, kortare insatser och förstudier. FoU-medel tilldelas för ett budgetår i taget och får endast disponeras under det år för vilket det är beviljat. Fleråriga projekt måste ansöka om fortsättningsanslag årligen.

Dela sidan på