Kontakta avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen för arkiv och bibliotek

Box 5405
114 84 Stockholm
Tfn: 08-5191 8000 (vxl)
Fax: 08-663 35 28

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

registrator@raa.se

Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Inger Mattsson
Avdelningschef
Tfn: 08- 5191 8330

Camilla Montan
Administration
Tfn: 08- 5191 8140

Dela sidan på