Enheten för informationsutveckling

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114
621 22 Visby
Tfn: 08-5191 80 00 (vxl)

registrator@raa.se

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Pär Jonsson
Tf Enhetschef
Tfn: 08-5191 80 21

Jan Ainali
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 82 40

Kerstin Jonsson
Informationsarkitekt
Tfn: 08-5191 80 28

Matilda Karlsson
Antikvarie
Verksamhetsutveckling
Tfn: 08-5191 82 44

Hanna Larsson
Antikvarie
Tfn: 08-5191 82 36

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 82 41

Maria Logothetis (Tjänstledig)
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 81 09

Lars Lundqvist
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 85 65

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutveckling, K-samsök
Tfn: 08-5191 82 26

Anders Strinnholm
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 82 39

Henrik Summanen (Tjänstledig)
Antikvarie
Verksamhetsutveckling
Tfn: 08-5191 81 23

Dela sidan på