Enheten för informationsutveckling

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114
621 22 Visby
Tfn: 08-5191 8000 (vxl)

registrator@raa.se

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Lars Lundqvist
Enhetschef
Tfn: 08-5191 8565

Kerstin Jonsson
Informationsarkitekt
Tfn: 08-5191 8028

Matilda Karlsson
Antikvarie
Verksamhetsutveckling
Tfn: 08-5191 8244

Hanna Larsson
Antikvarie
Tfn: 08-5191 8236

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 8241

Maria Logothetis
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 8109

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutveckling, K-samsök
Tfn: 08-5191 8226

Anders Strinnholm
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 08-5191 8239

Henrik Summanen
Antikvarie
Verksamhetsutveckling
Tfn: 08-5191 8123

Dela sidan på