Kontakta staben

Staben är ett stöd för verksledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande och långsiktiga inriktning, strategi och visioner.

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Riksantikvarieämbetet, Staben
Box 5405
114 84 Stockholm
Tfn: 08-5191 8000 (vxl)
Fax: 08-660 72 84

registrator@raa.se

Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Torsten Hökby, stabschef
Telefon: 08-5191 8126

Anita Bergenstråhle-Lind
Sakkunnig
Regional samverkan, EU och internationella frågor.
Telefon: 08-5191 8424

Lotta Boss
Utredare
Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete
Kontaktperson för länsstyrelsesamverkan.
Telefon: 08-5191 8142

Catharina Ekdahl
Jurist
Digisam
Telefon: 08-5191 8546

Christina Fredengren
Utredare
FoU-sakkunnig
Telefon: 08-5191 8090

Maja Flygt
Utredare
Telefon: 08-5191 8250

Moa Ranung
Projektsamordnare
Digisam
Telefon: 08-5191 8545


Maria Sawano
GD-sekreterare
Telefon: 08-5191 8002

Henrik Summanen
Verksamhetsutvecklare
Digisam

Telefon 08- 5191 8123

Jan Turtinen
Utredare
Planering och uppföljning, FoU-sakkunnig, Unescos världsarvskommitté
Telefon: 08-5191 8196

 

Karin Altenberg

Tjänstledig t.o.m. 31 maj 2017

Staben – läs mer om stabens verksamhet.

Dela sidan på