Keramik från stenåldersboplatsen i Sittesta, Ösmo socken.Keramik från stenåldersboplatsen i Sittesta, Ösmo socken.Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Den 1 januari 2015 övergick Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet till Statens historiska museer (SHMM) och får tills vidare namnet Statens historiska museer – Arkeologiska uppdragsverksamheten.

Bakgrund till verksamhetsövergången

Statens historiska museer – arkeologiska uppdragsverksamheten (till webbplatsen)

 

 

Dela sidan på