Projekt

På Riksantikvarieämbetet arbetar vi med ett flertal projekt och samarbeten. Här presenterar vi några av våra projekt uppdelade efter ämnesområde.

EU-Projekt

Europeana. Den stora europeiska databasen Europeana är initierat av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Här finns länkar till många miljoner digitala objekt med syftet att tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla i ett virtuellt bibliotek. I Europeana kan du exempelvis hitta miljontals av böcker, målningar, filmer och musik som digitaliserats. Riksantikvarieämbetet anpassar och levererar information från Riksantikvarieämbetet såväl som flera andra svenska minnesinstitutioner via K-samsök som är den samlade noden för svensk kulturarvsinformation.

Arkeologi, fornlämningar och fynd

Runsvenska skrifttraditioner. Syftet med projektet är att studera likheter och olikheter i det vikingatida skriftsystemet med utgångspunkt i de uppländska runinskrifterna och att undersöka hur dessa förändringar har gått till och hur den vikingatida runraden användes som skriftsystem på olika platser.

Runristandets dynamik. Syftet med projektet är att uppnå en syntes om runristares relationer till varandra och deras betydelse i samhället under vikingatid och tidig medeltid.

Digital kulturarvsdata

DAP. Programmet Digitala Arkeologiska Processer utgör ett försök att ta itu med ett antal problem och brister som präglar förvaltning, överföring, och lagring av digital kulturarvsdata i Sverige. Programmet innebär därför samarbete med ett flertal olika intressenter.

 

Dela sidan på