Vår vision

Riksantikvarieämbetets verksamhet formas framförallt utifrån de kulturpolitiska målen som ges i instruktionen och regleringsbrevet för Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetets arbetssätt och dess roll som nationell kulturarvsmyndighet sammanfattas och formuleras i myndighetens ”vision”,  ”mission” och ”position”.

Formuleringarna har fokus på att Riksantikvarieämbetet är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar samhällsutveckling. Riksantikvarieämbetet har också ett generellt statligt förvaltningsuppdrag som tar sin utgångspunkt i demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Vår vision

”Alla tänker i tid.”
Vi vill att alla människor ska tänka i tid för att kunskapen om kulturarvet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Vår mission

”Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.”
Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Allt vårt arbete syftar i förlängningen till att bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Vår position

”Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.”
Riksantikvarieämbetet har uppdraget att göra kulturarvet angeläget och tillgängligt. Som drivande i arbetet för en hållbar samhällsutveckling ser Riksantikvarieämbetet till att så många aktörer som möjligt bidrar till att de nationella kulturmiljömålen nås.

Dela sidan på