10 myndigheters vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete

Myndigheternas strategier

Här hittar du länkar till de vägledande strategier som tio myndigheter rapporterade till regeringen den 31/10 2019 inom ramen för regeringsuppdraget till tio myndigheter att utarbeta vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete. I det fall vi hittat strategidokumenten på respektive myndighets webb går länkarna dit, i övriga fall laddas dokumenten ned från Riksantikvarieämbetets hemsida.

Boverkets sida om uppdraget

Kulturmiljöstrategi Fortifikationsverket

Kulturmiljöstrategi Havs- och vattenmyndigheten

Kulturmiljöstrategi Jordbruksverket

Naturvårdsverkets sida om uppdraget

Sveriges Geologiska Undersöknings sida om uppdraget

Skogsstyrelsens sida om uppdraget

Statens fastighetsverks sida om uppdraget

Kulturmiljöstrategi Tillväxtverket

Trafikverkets sida om uppdraget

Material från Riksantikvarieämbetets arbete med uppdraget

Här har vi samlat material som producerats i samband med arbetet att stödja och följa de tio myndigheterna.

Dokumentation från nätverksträff 1, 2018-09-08

Dokumentation från nätverksträff 2, 2018-12-12

Dokumentation från nätverksträff 3, 2019-04-09

Slutrapport Workshopserie

Rapport från utvärdering av stöd