10 myndigheters vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete

Här hittar du länkar till de vägledande strategier som tio myndigheter rapporterade till regeringen den 31/10 2019 inom ramen för regeringsuppdraget till tio myndigheter att utarbeta vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete. I det fall vi hittat strategidokumenten på respektive myndighets webb går länkarna dit, i övriga fall laddas dokumenten ned från Riksantikvarieämbetets hemsida.

Boverkets sida om uppdraget

Kulturmiljöstrategi Fortifikationsverket

Kulturmiljöstrategi Havs- och vattenmyndigheten

Kulturmiljöstrategi Jordbruksverket

Naturvårdsverkets sida om uppdraget

Sveriges Geologiska Undersöknings sida om uppdraget

Skogsstyrelsens sida om uppdraget

Statens fastighetsverks sida om uppdraget

Kulturmiljöstrategi Tillväxtverket

Trafikverkets sida om uppdraget