Nyheter

Den kulturella dimensionen i hållbar stadsutveckling

Vilken roll kan kultur i vid mening spela för städers utveckling och hur hänger kultur ihop med miljö, ekonomi och sociala frågor?

Dessa frågor belystes genom föreläsningar, praktiska exempel och diskussioner under ett seminarium som arrangerades på Röhsska museet i Göteborg i november om den kulturella dimensionen i hållbar stadsutveckling. Moderator var Lena From, Stockholms konst.

Arrangemanget var ett led i en pågående samverkan mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet i syfte att främja en hållbar stadsutveckling. Tidigare hade dessa myndigheter ett gemensamt regeringsuppdrag inom hållbar stadsutveckling som avslutades under 2011.
Seminariet genomfördes även i samverkan med Delegationen för hållbara städer, Västra Götalandsregionen och Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Kontakt:
Daniel Nilsson

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: