Nyheter

Att förebygga översvämningsskador

Med anledning av översvämningarna i Småland vill Riksantikvarieämbetet bidra med råd om hur man kan förebygga och mildra översvämningsskador på egendom.

Material som blivit vattendränkt behöver torkas upp så fort som möjligt. Annars riskerar det att mögla. I vissa fall kan det vara bra att frysa materialet i väntan på professionellt omhändertagande.

Här får du mer tips vid översvämningar

Riksantikvarieämbetet – nationell samordnare

Riksantikvarieämbetet har från och med 2010 uppdraget att som nationell samordnare arbeta strategiskt med frågor som rör vård och konservering av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material. Översvämningar kan orsaka stora och mycket kostsamma skador på bl.a. föremålssamlingar och bebyggelse.

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har till uppgift att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: