Nyheter

Hitta till kulturarvet

I Fornsök hittar du spännande information om gömda och glömda platser i hela landet. Sök t.ex. fram alla gravfält i din socken, skriv ut en karta och besök dem på plats.

Över 1,7 miljoner lämningar

I Fornsök finns information om över 1,7 miljoner lämningar på närmare 600 000 platser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar – både på land och på havsbotten.

Kontakt: fornsok@raa.se

Hej, någonting har blivit fel hos Allt om Stockholm och sidan med artikeln kan inte visas.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: