Nyheter

Samverkan kring restaureringen av raset från Visby ringmur

Raset från Visby ringmur engagerar många. Hur går det med restaureringen och vad kommer att hända? Vi har ställt några frågor till Anna Klint Habbe, avdelningschef hos oss här på Riksantikvarieämbetet. Anna ingår i den grupp som arbetar med att planera restaureringen av raset från Visby ringmur.

Varför har raset från Visby ringmur inte lagats än? Det tar ungefär ett halvår att upphandla arbetet med renoveringen och en upphandling behöver vi göra enligt lagen om offentlig upphandling. Eftersom vintertid inte är en bra årstid för restaureringen har vi som arbetar med detta planerat starten för restaureringen till försommaren 2013.

Vilka är det som arbetar med att planera restaureringen?Gotlands museum, Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Riksantikvarieämbetet ingår alla i en grupp som planerar arbetet.

Är det dåligt för muren att den inte har blivit lagad än?Nej, egentligen är det fördelaktigt. Under tiden upphandlingen och alla förberedelser pågår så arbetar vi med att samla kunskap om det faktiska läget, vilka metoder och vilka material som kommer att fungera bäst utifrån den kunskap vi har idag.

Vad kommer restaureringen att kosta och vem kommer att betala? Vår bedömning är att kostnaden kommer att ligga runt en halv miljon kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att gå in med de medel som behövs för att genomföra restaureringen och insamlingskampanjen för att rädda Visby ringmur är en oerhört betydelsefull resurs för restaureringen.

Vad händer närmast i planeringsarbetet? Ett seminarium kommer att hållas i Visby torsdagen den 30 augusti där olika experter är inbjudna att tala om frågeställningar kring restaureringen av ringmuren.

Kontakt: Anna Klint Habbe– Avdelningschef Fastigheter och besöksmål

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: