Nyheter

Samverkan utvecklar kulturmiljön i Skåne

Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Riksantikvarieämbetet presenterar i dag en överenskommelse om utvecklingssamarbete om kulturarvet i Skåne.

Överenskommelsen mellan de tre parterna syftar till att tillvarata kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i den regionala kulturplanen, som Region Skåne formar i dialog med kommuner och andra aktörer i Skåne.
– I dialogen med kommunerna kommer kulturarvsfrågorna högt upp på dagordningen. Att ge fördjupade upplevelser av vårt kulturarv är ett demokratiskt åtagande men bidrar också till att utveckla upplevelseekonomin, säger Yngve Petersson (MP), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Kulturarvet – en resurs

En utgångspunkt för samarbetet är att kulturarvet är en resurs med stor potential för samhällsutvecklingen.
– En levande kulturmiljö bidrar till en hög livskvalitet i Skåne. Vårt kulturarv är betydelsefullt för regional utveckling, kreativitet och kulturturism, säger länsöverdirektör Göran Enander, Länsstyrelsen i Skåne län.

Skorstenen i Klippan – ett ”framtidsminne”

Överenskommelsen presenteras i dag den 28 augusti på Klippans bruk, där samarbete kring kulturmiljön redan har gjort skillnad. 2009 ansökte pappersbruket om att riva skorstenen, ett landmärke i Klippan sedan mer än 100 år. Skorstenen kunde renoveras tack vare kulturmiljövårdsbidrag från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Skorstenen har på företagets initiativ försetts med en huv som minner om både Tycho Brahe och flyget. Skorstenen spelar nu en viktig roll i nya kultursatsningar, en musikal ska spelas med skorstenen som fond.

-Den historia som format en plats gör den speciell och bidrar till att människor vill bo, arbeta och vara just där. Kulturarvet – spåren efter andra människors liv – väcker intresse och lockar till berättande. Att ha tillgång till historia och kunna förstå och vara med och forma sin plats, är också en grund för att kunna bli delaktig och att delta i den demokratiska processen. Hållbar regional utveckling, kreativitet och kulturturism tar sitt avstamp i detta, säger överantikvarie Knut Weibull.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: