Nyheter
Fria kulturarvsdata möjliggör nya lösningar och applikationer. Foto: ( CC BY)

Europeana släpper stora datamängder fria för användning

Den europeiska databasen Europeana släpper nu metadata för runt 20 miljoner kulturarvsobjekt. Kulturarvsinformationen är nu fri att återanvända för den som vill och allt fler kan därför bidra till många former av lärande kring europeiskt kulturarv.

Johan Carlström, som arbetar på Riksantikvarieämbetet med Europeana-aggregatorn K-samsök säger:
– Äntligen! Det är väldigt skönt att vi nu tillsammans med Europeana tagit ett första, viktigt steg mot en “digital kulturarvs-allmänning”. Det har varit en lång resa. Riksantikvarieämbetet har arbetat med frågan i fyra år och har ett regeringsuppdrag att fungera som samordnare för leverans av metadata kring fornlämningar, historiska byggnader och museisamlingar till Europeana.

Digitala innovatörer har nu fått helt nya möjligheter att skapa tillämpningar baserade på europeiska kulturarvssamlingar från runt 1500 institutioner.

Den information som Europeana nu släpper har märkts upp med Creative Commons CC0 Public Domain Dedicaton. CC0 är en licensiering som öppnar för fri användning så att informationen ska kunna bidra till skapande, utbildning och forskning.

Bidrag till kreativa och kulturella näringar

Detta är också ett viktigt bidrag till att realisera Europakommissionens agenda för att stimulera digital innovation. Öppna data kan bidra till kreativa, kulturella näringar, en sektor som utgör 3,3 %av EUs BNP och med ett exportvärde på över 150 miljarder euro.

Knyter samman sektorer

Genom CC0-märkningen kan nu Europeanas information användas inom ramen för projekt som drar nytta av länkade öppna data. Här finns en potential att knyta samman europeiska bibliotek, museer, arkiv och kulturmiljöinstitutioner med andra sektorer som turism och mediaföretag. Tillsammans kan dessa sektorer bli en kraftfull utvecklingsmotor för framtiden.

Jill Cousins, chef för Europeana, säger: “This move is a significant step forward for open data and an important cultural shift for the network of museums, libraries and galleries who have created Europeana. This is the world’s premier cultural dataset, and the decision to open it up for re-use is bold and forward looking – it recognises the important potential for innovation that access to digital data provides. This development means that Europe now sets the worldwide standard for the sector.”

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: