Konferens Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid 1

11 och 12 oktober.

Vem bryr sig om industriarvet? Vilken status har industriarvsfrågor idag? Hur har vi kommit hit och varför? Vilka är de möjliga och önskvärda framtiderna för industriarvsfältet?

Arrangör: Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska industriminnesföreningen. Konferensen genomförs med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Plats: Arbetets museum, Norrköping
Målgrupp: Alla som arbetar med kulturarv
Kontakt: Lovisa Almborg
Telefon: 011-23 17 30
E-post: lovisa.almborg@arbetsam.com

Program finns att hämta här:
Program för konferens Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning (pdf)

Kommentarer (1)

För kännedom deltar jag i konferensen den 12 oktober och ska sitta med i en panel. Även Cathrine Mellander på S ska delta i konferensen. Jag tror hon deltar båda dagarna.
/Lars A.