Nyheter
Katarina kyrka efter branden 1990
Katarina kyrka efter branden 1990 Foto: ( CC BY)

Katastrofberedskap för kulturarvet

Brand, översvämning, vibrationer, mögel, skadedjur m.m. är katastrofer som hotar vårt kulturarv. Genom att förebygga och ha en beredskap finns det goda chanser att skadorna kan bli mindre eller kanske till och med undvikas.

Riksantikvarieämbetet – nationell samordnare

Riksantikvarieämbetet ska verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas samt att kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av särskild betydelse skyddas och vårdas. Från och med 2010 har även Riksantikvarieämbetet uppdraget att som nationell samordnare arbeta strategiskt med frågor som rör vård och konservering av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material.

Handbok i katastrofberedskap

Slumpen ska inte avgöra om kulturarvet bevaras eller inte. Därför har Riksantikvarieämbetet i samarbete med en rad andra aktörer, tagit fram en webbaserad Handbok i katastrofberedskap.
Boken är en hjälp i det förebyggande arbetet mot exempelvis bränder i kyrkor och vattenskador på arkivsamlingar. Handboken och checklistorna ska vara ett praktiskt redskap för ledare och säkerhetsansvariga vid museer, arkiv, bibliotek, kyrkor och andra gudstjänstlokaler och till förvaltare av värdefulla samlingar och historiska byggnader. Fokus läggs på riskanalys och ansvarsfördelning med en uppmaning om att bruka sunt förnuft och göra det bästa med små medel.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: