Nyheter

Fynden i Gamla Uppsala vittnar om en häpnadsväckande mångfald

Gamla Uppsala förknippas med makt, pampiga kungshögar och storslagna offerfester. Men nu har synfältet vidgats för arkeologerna. Årets stora utgrävning, som ägde rum några hundra meter öster om högarna, ger en unik inblick i den mångfald av människor som levde och verkade på platsen.

Tidigare visste man inte mycket om de undersökta områdena, eftersom inga fornlämningar var synliga ovan mark. Men nu vet vi att det varit ett myller av män, kvinnor och barn här, som trängts tillsammans med textilhantverkare, smeder, handelsmän, aristokrater, bönder och trälar.

Både hus och gravar har undersökts och fynd från när och fjärran har påträffats. Glasbägare, guldringar och runbleck bildar kontrast till matrester, keramik och rostiga knivar. Även spår efter forntida kult, till exempel amulettringar och torshammare, har hittats.

Den arkeologiska undersökningen i Gamla Uppsala är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV mitt, SAU och Upplandsmuseet. Anledningen till undersökningen är Trafikverkets utbyggnad av Ostkustbanan. I början av november avslutades årets fältarbete och nu tar arbete med analyser och rapportskrivning vid.

Till våren 2013 är arkeologerna tillbaka i Gamla Uppsala och fortsätter utgrävningen under ett par månader. I januari 2017 publiceras de vetenskapliga rapporterna, samtidigt som en populärvetenskaplig bok om Gamla Uppsala kommer ut. Information om utgrävningen finns på projektets hemsida www.ArkeologiGamlaUppsala.se

Har börjat läsa : Tempel och kulthus i det forna Skandinavien av Anders Kaliff och Julia Mattes. Läser då parallellt om utgrävningsresultat runt Gamla Uppsala med omnejd på nätet. Väldigt spännande!!
Med vänlig hälsning, Lars W Onsala

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: