Nyheter
Mynt från sunvedaskatten
Mynt från SunvedaskattenFoto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner till forskning och utveckling

Närmare 13 miljoner fördelas i forsknings- och utvecklingsmedel för projekt vid universitet/högskolor och kulturinstitutioner i hela landet för 2013. Några av projekten finns också vid Riksantikvarieämbetet och då genomförs de tillsammans med externa forskare.

Riksantikvarieämbetets Forskning och Utvecklingsprogram, FoU, 2012-2016 för kulturmiljöområdet lockade många sökande. Vid ansökningstidens slut hade totalt 79 projektansökningar inkommit till FoU-programmets sex temaområden inklusive den samordnade utlysningen mellan Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ”Integrerad natur- och kulturmiljövård för en levande fjällvärld”. Av dessa har 26 beviljats anslag för 2013.

FoU-programmet presenterar den kulturarvsforskning och utvecklingsverksamhet som Riksantikvarieämbetet vill bedriva med FoU-anslaget för att garantera kunskapsuppbyggnaden för kulturmiljömrådet. Övergripande mål är att utveckla kulturarvsarbetet för det hållbara samhället med humanistiska och historiska perspektiv och att lyfta fram kulturarvet och kulturmiljöns betydelse för att skapa goda livsmiljöer. FoU-programmet omfattar sex temaområden för de olika ansökningarna.

Vilka fick pengar?

Läs mer på: www.raa.se/fou

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: