Seminarium Agrarlämningar i det nutida samhället 17-18 april

Ett seminarium om Agrarlämningar i det nutida samhället hålls den 17-18 april i Jönköping. Seminariet är finansierat av Riksantikvarieämbetets FoU-medel för 2013.

Plats: Jönköping
Tid: 17-18 april 2013
Arrangör: Jönköpings läns museum, Kulturparken i Småland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Anmälan senast: 10 mars 2013. Begränsat antal platser.

För mer information och anmälan finns på Jönköpings läns museums hemsida: Agrarseminarium