Nyheter
Bild av tårtdiagram
Tårtdiagram Foto: ( CC0)

Året som gått är redovisat

Nu har vi lämnat vår årsredovisning för 2012 till Riksrevisionen, Regeringskansliet och andra instanser.

Vad innehåller årsredovisningen?

Årsredovisningen består av två delar, en resultatredovisning och en finansiell redovisning. Resultatredovisningen bygger på våra insatsområden, där vi redogör för mål, presenterar verksamheten och bedömer vår måluppfyllnad. I resultatredovisningen finns även en del övrig redovisning för att svara mot regleringsbrevets med flera krav.
Den finansiella redovisningen bygger på resultaträkning och balansräkning.

Vad är viktigt för Riksantikvarieämbetet att arbeta med 2013?

Riksantikvarie Lars Amréus avslutar årsredovisningens förord med:
” Vidare har Riksantikvarieämbetet pekat ut två strategiska samhällsfrågor där myndigheten avser att kraftsamla den närmaste tiden. Det gäller kulturarv och tillväxt samt kulturarv, mångfald och social sammanhållning. Det är två för landet centrala samhällsfrågor där Riksantikvarieämbetet har mycket att tillföra och där långsiktighet, hållbarhet och en god livsmiljö står i fokus.”

Vill du läsa mer?

Här finns vår  Årsredovisning 2012.
Bild av Omslag Årsredovisning 2012
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: