Nyheter
Kulturarvslyftet Foto: ( CC BY)

Kulturarvslyftet 2012- rapport till Kulturdepartementet

Riksantikvarieämbetet har i anslutning till årsredovisningen lämnat en rapport för  Kulturarvslyftet till Kulturdepartementet.  Rapporten beskriver vad som gjorts under året samt olika sorters statistik .

Med anledning av rapporten svarar Marianne Lundberg, som arbetar med Kulturarvslyftet på Riksantikvarieämbete, här på några frågor:

Hur går det?

–  Vi har fått igång  många fina projekt som är till stor glädje för kulturarvet och fler projekt är på gång att starta.  Hittills har drygt 200 personer fått en anställning inom kulturarvslyftet. Nästa år räknar vi med att de ska öka till 300.

Ni hade räknat med betydligt fler… Varför har ni inte lyckats med det?

–  Många inom kultursektorn tar redan i dag ett stort ansvar för personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. De bedömer att de inte har råd att ta emot fler med de regler som gäller i dag. De upplever bland annat att de behöver ökat ekonomiskt stöd.

Men det blir inget ökat statligt stöd?

–  Nej. Vi får signaler om att fler skulle ha möjlighet att få en anställning om villkoren förbättrades, men för oss gäller det att få arbetsgivare att se nyttan. Det handlar om arbetsuppgifter för att vårda och tillgängliggöra kulturarvet som annars inte skulle ha blivit utförda.

Nu har ni skrivit ned förväntningarna rejält. En del kallar kulturarvslyftet en flopp. Håller ni med?

– Nej, vi jobbar på enligt uppdraget. Varje person som får en anställning inom kulturarvslyftet är en vinst för den enskilde personen och för kulturarvet. Viktiga arbetsuppgifter blir utförda för att vårda och tillgängliggöra kulturarvet och personen, som kanske stått utanför arbetsmarknaden i cirka tio år, får referenser, arbetslivserfarenheter och en möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga.

Rapport Kulturarvslyftet 2012 (Pdf)

Rapport Kulturarvslyftet 2012, bilagor statistik (Pdf)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: