Nyheter

Vad händer med Visby ringmur under 2013

Det är nu snart ett år sedan då ett parti i Visby ringmur rasade. Nyheten har återkommande under 2012 väckt stort medialt intresse. Vi har frågat Anna Klint Habbe, avdelningschef på fastigheter och besöksmål, om vad som händer med Visby ringmur under 2013.

– Under 2013 kommer Riksantikvarieämbetet att åtgärda det rasade partiet, berättar Anna Klint Habbe. Detta sker inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med ett antal samarbetspartner. Målsättningen är att i samband med återuppbyggnaden få tillstånd en tillämpad forskning och experimentell utveckling med syfte att förbättra metoderna för att återuppbygga partiellt rasade murverk.

– Behovet av den här typen av forskning är stort, men det kommer allt för sällan tillstånd. Detta innebär att vi skapar ett större mervärde som är till nytta både för förvaltningen av Visby ringmur och för andra förvaltare av kulturfastigheter nationellt och internationellt.

Varför har det tagit tid?
–  Tidigt meddelade vi också att återuppbyggnaden inte kan påbörjas förrän våren 2013. Skälen är att återuppbyggnaden bör ske under sommarhalvåret och att vi behöver ett kunskapsunderlag för att bedöma vilka metoder och vilka material som bör användas. Utan detta underlag finns risk för att återuppbyggnaden görs på ett sätt som inte är hållbart. Under året har vi därför samlat in kunskap och erfarenheter.

Vilken typ av förberedelseplanering har gjorts?
– Förberedelserna inför återuppbyggnaden har omfattat olika insatser. Befintlig dokumentation och analys av platsen har sammanställts, ett kunskapseminarium med nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte har genomförts och antikvariska utgångspunkter och inriktningen för åtgärd har tagits fram.

Insändare om Visby ringmur i Gotlands Allehanda den 15 februari 2013

Kontakt: Anna Klint-Habbe, anna.klint.habbe@raa.se

 

[…] Läs mer om vad som är på gång på raa.se. Det kommer snart massor med mer information och har du tips på hur vi kan informera intresserade om den här processen så är det bara att höra av sig. Skrivet av Henrik Löwenhamn Postad i Blogg100, Gotland Taggad Visby ringmur /* […]

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: