Nyheter

Georadar och fotoscanning av Visby ringmur

Nu har nästa steg i återuppbyggnaden av det rasade partiet på Visby ringmur tagits. Under två dagar den här veckan har det gjorts flera undersökningar och mätningar på plats vid raset. Mätningarna görs för att samla in så mycket information som möjligt inför det kommande arbetet.

Forskarna Kristin Balksten, Högskolan på Gotland och Carl Thelin, Tyréns, har undersökt muren närmare, utfört metod- och materialförsök med Byggnadshyttan på Gotland samt diskuterat hur säkringen av raset skall gå till så att man på ett säkert sätt kan gå vidare med återuppbyggnaden.

En georadarundersökning av muren genomförs också. Den går ut på att man med hjälp av en handhållen radar undersöker muren för att kunna ta reda på mer om hur den är uppbyggd. Den kan till exempel visa håligheter och skillnader på material vilket kan vara viktigt inför kommande förvaltning av ringmuren. Undersökningen utfördes av Tyréns som ingår i projektgruppen.

På plats fanns även Håkan Thorén och Mats Anglert från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet i Lund för att göra både en fotoscanning och en laserscanning av det rasade partiet. Scanningarna ger en typ av 3D-bild som sedan kan analyseras i datorn för att till exempel hjälpa till vid hållfasthetsberäkningar.

Georadarundersökning av Visby ringmurGeoradarundersökning av Visby ringmurFoto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Mätpunkter inför laserscanningMätpunkter inför laserscanningFoto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Om forsknings- och utvecklingsprojektet Visby ringmur

Återuppbyggnaden av Visby ringmur kommer att ske inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt med ett antal samarbetspartners. Projektet kommer att kombinera hantverkarnas kunskaper med vetenskaplig kunskap och forskning. Den nya kunskap som uppstår av denna samverkan kommer att vara till stor nytta både för förvaltningen av Visby ringmur och för andra förvaltare av kulturfastigheter nationellt och internationellt.

Projektet utförs i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Byggnadshyttan på Gotland, Högskolan Gotland, Tyréns, Gotlands Museum, Region Gotland med flera. Mer information om Visby ringmur och projektet finns på www.raa.se/visbyringmur.

Bakgrund

Fredagskvällen den 24 februari 2012 rasade en yta på cirka 70 kvadratmeter av det yttre skalet av Visby ringmur på den del som vetter mot Östergravar, inte långt från Österport. Orsaker till raset är sannolikt flera med väderomslaget som utlösande faktor. Bakomliggande orsaker är troligen nivåskillnaderna innanför och utanför muren och den vattentransport som sker tillföljd av detta i kombination med äldre lagningar med cementhaltigtbruk.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: