Nyheter
Andraklassare på besök hos Mariefreds hembygdsförening
Barn vid hembygdsgård i Mariefred Foto: ( CC BY)

Hus med historia – en lyckad satsning

Projektet Hus med historia pågick mellan 2010-2012 och var en regeringssatsning på totalt 40 miljoner kronor för Sveriges hembygdsgårdar. Fler än 800 vård- och informationsinsatser har genomförts på hembygdsgårdar runt om i Sverige.

Det är Riksantikvarieämbetet som fördelat pengarna till länsstyrelserna och syftet har varit att lyfta fram det lokala kulturarvet genom vården av byggnader som utgångspunkt.

– Hus med historia har varit en lyckad satsning för viktiga delar av kulturarvet. Projektet har även utvecklat samverkan mellan det civila samhället och det offentliga kulturmiljöarbetet runt om i landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Riksantikvarieämbetet har nu lämnat slutrapporten av projektet Hus med historia till Kulturdepartementet. I rapporten föreslås bland annat ett projektstöd från Riksantikvarieämbetet till civilsamhällets organisationer inom kulturmiljöområdet för att tillvarata erfarenheterna från projektet Hus med historia.

Slutrapport Hus med historia

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: