Nyheter

Lunds kyrkor läggs i Bebyggelseregistret

Nu ska Lunds stift inventera och karaktärisera alla sina kyrkor för att kunna beskriva dess kulturhistoriska värden. Informationen kommer att lagras i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister vilket gör att den blir tillgänglig för alla.

Det är stiftets eget beslut att använda Bebyggelseregistret som lagringsplats, vilket vi tycker är mycket bra då vi återkommande fått frågor genom åren varför det finns så lite information om just detta område, säger Karin Sterner på Riksantikvarieämbetet som arbetar med Bebyggelseregistret. Hon ingår också i referensgruppen för projektet tillsammans med representanter Länsstyrelser, museer m.fl. inom stiftet.

I Bebyggelseregistret finns redan följande stift – Stockholm, Strängnäs, Linköping, Göteborg, Skara, Karlstad, Härnösand. Alla stiften är dock inte klara med all registrering i Bebyggelseregistret.

Att Lunds stift nu genomför detta projekt är mycket positiv då man har flest kyrkor, nära följt av Skara stift. Nu återstår bara Visby stift.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: