Nyheter
Allmoge i Småland. Akvarellerad punktgravyr från 1790-1800 av Fredrik Erik Martin efter original av Pehr Hilleström. Ur Rosenhanesamlingen.
Allmoge i Småland. Akvarellerad punktgravyr från 1790-1800 av Fredrik Erik Martin efter original av Pehr Hilleström. Ur Rosenhanesamlingen. Foto: ( PDM)

Teckningar, akvareller och grafik nu på Flickr Commons

Nu visar Riksantikvarieämbetet ett nytt bildmaterial på Flickr Commons med teckningar, akvareller och grafik ur arkiv- och bibliotekssamlingarna. Bilder från sent 1700-tal till mitten av 1800-talet presenteras i ett nytt bildset.

Riksantikvarieämbetets bildsida på den internationella bildsajten Flickr Commons fungerar som ett skyltfönster mot samlingarna och bilddatabasen Kulturmiljöbild. Sedan mars 2009 har mer än 1100 fotografier ur arkivsamlingarna visats för en hel värld av bildintresserade som har kommenterat och diskuterat bilderna och bidragit med ny information.

Efter snart fyra år på The Commons på Flickr visar Riksantikvarieämbetet nu prov på ett annat slags bildmaterial ur biblioteks- och arkivsamlingarna: teckningar, akvareller och grafik från sent 1700-tal till mitten av 1800-talet. I det nya bildsetet ”Drawings, watercolours, prints” kommer också att ingå  fotografier av några teckningar utförda av den tyske landsknekten Paul Dolnstein. De visar scener från en dansk belägring 1502 av Gamla Älvsborgs och Örestens fästningar i Västergötland. Originalteckningarna finns troligen i statsarkivet i Weimar i Tyskland.

Många av bilderna i bildsetet ingår i Rosenhanesamlingen vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens bibliotek. Av de mer än 3000 planscherna i samlingen – som byggdes upp av aristokraten, ämbetsmannen och akademiledamoten Schering Rosenhane (1754-1812) – har ett 100-tal digitaliserats för Kulturmiljöbild. I urvalet för Flickr Commons visas akvareller och färglagd grafik av konstnärerna Elias Martin (1739-1818) och hans bror Johan Fredrik Martin, av Fredrik Erik Martin (son till Elias Martin) och av Martin Rudolf Heland. En del av bilderna har arbeten av konstnären Pehr Hilleström (1732-1816) som förlaga. Motiven är folkloristiska scener och miljöer från stad och land i olika delar av Sverige. Från Rosenhanesamlingen visas också bilder av ett sjöslag vid Ölands södra udde i juli 1789, under kriget mellan Sverige och Ryssland 1788-1790. De är skapade av grafikern Johan Petter Cumelin (1764-1824).

Arkivets handteckningssamling, som innehåller flera tusen teckningar, akvareller och grafiska blad, de flesta från 1800- och 1900-tal, bidrar till bildsetet med ett urval akvarellerade teckningar från Visby och Gotland, utförda under tidigt 1800-tal av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss (1784-1844) och lantmätaren Lars Cedergren (1795-1863). (Samtliga deras 115 bilder finns i Kulturmiljöbild.)  Från arkivsamlingarna ingår också ett antal teckningar från Visby i mitten av 1800-talet, av läroverksadjunkten och forn- och hembygdsforskaren Per Arvid Säve (1811-1887).

Välkommen att ta del av detta historiska bildmaterial ur våra samlingar som nu får möta en ny publik och nya användare på Flickr Commons.

Kontakt: Anna Boman, Arkiv och Bibliotek. E-post: anna.boman@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: