Nyheter
Arkhack på Riksantikvarieämbetet i Visby.
Arkhack på Riksantikvarieämbetet i Visby. Foto: ( CC BY)

Arkhack – framtiden på nätet handlar om länkade data

Framtiden på Internet är länkade data, och vägen dit är laborativt samarbete. Under två dygn i slutet av maj pågick ett hackathon med målet att utveckla infrastruktur för information som rör arkeologi, kulturmiljö och kulturarv. Riksantikvarieämbetets hörsal i Visby fylldes av systemutvecklare från Riksantikvarieämbetet, Kungliga Biblioteket, SEAD och HumLab från Umeå universitet.

Rent konkret rörde det sig om att skapa kopplingar mellan biblioteksdatabasen Libris personauktoriteter, K-samsök med sin kulturmiljöinformation, och SEAD, en miljöarkeologisk databas vars data rör t ex C14-dateringar och pollenanalyser.

Arbetet genomfördes i tre grupper; en databasgrupp som arbetade med att länka data, en gränssnittsgrupp som tittade på hur man presenterar kopplingarna mellan de olika informationsmängderna på ett pedagogiskt och tilltalande sätt samt en visionsgrupp som funderade på vilka frågor forskare och allmänhet kan tänkas ställa till materialet.

Exempel på fråga: “Visa mig all utgrävningar i Halland som har producerat en viss typ av keramik där man utfört lipidanalys som visar förekomst av får eller get. Keramiken ska ha hittats i en kontext som har daterats till årtal X”. För att kunna svara på den frågan så måste man söka tvärs igenom K-samsök där fornlämningsinformationen finns, och SEAD, där analyser av arkeologiskt material finns. Information om relaterade publikationer hämtas från Libris.

Gränssnittsgruppen tog fram en visualisering av hur man kan presentera Ales stenar med information från flera källor: Wikipedia, K-samsök med information från FMIS, och SEAD där man fick information om det omgivande landskapet vid olika tidpunkter. Databasgruppen arbetade med att länka ihop arkitekter som finns i K-samsök med personposter i Libris.

I de fall en arkitekt är författare kan man tänka sig att det är intressant att få tillgång till information om både byggnader och skrivna alster, samt fotografier på både byggnader och upphovsman. Databasgruppen försökte även översätta delmängder av SEAD-databasen, som är byggd enligt en relationsmodell, till öppna länkbara data.

Samtliga deltagare åstadkom väldigt mycket under den begränsade tiden hacket varade. Laborativt samarbete som detta visar vägen för fortsatt samverkan i framtiden!

Meningen med det hela är att koppla i ihop informationen som nu ligger spridd i olika databaser på ett så smart sätt som möjligt, och tanken med det är att människor som letar information inte ska behöva leta på många ställen och skaffa sig en massa kunskap om vem som har vilken information i vilken databas.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: