Nyheter
Trefaldighetskyrkan, Kyrkokonferens maj 2013.
Trefaldighetskyrkan, Kyrkokonferens maj 2013. Foto: ( CC BY)

Kyrkan en plats för berättelser

Den 13-14 maj pågår en konferens om det kyrkliga kulturarvet som Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan står bakom. Svenska kyrkans stift, länsstyrelser och museer samlas i Arvika och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inleder tillsammans med biskop Esbjörn Hagberg och riksantikvarie Lars Amréus.

Kyrkan som plats för berättelser står i fokus, liksom kyrkan som besöksmål och nya användningsområden. Arrangörer är centrala samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i samverkan med Karlstads stift.

Konferensen är årligt återkommande och syftet är att lyfta fram angelägna och för staten och Svenska kyrkan gemensamma frågor kring det kyrkliga kulturarvet. Det kyrkliga kulturarvet är dels en fysisk kulturmiljö där berättelser och kulturarv skapats och dels en plats för framföranden av berättelser. Ungefär 120 personer beräknas delta i konferensen som avslutas med studiebesök i bland annat Glava och Brunskogs kyrkor.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: