Nyheter
Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet fördelar sex miljoner kronor till arbetslivsmuseerna

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets bidrag till arbetslivsmuseerna. Av de cirka 200 ansökningar som inkommit får 65 projekt dela på sex miljoner kronor. I år satsas också lite extra på det rörliga kulturarvet, som fartyg och järnvägar.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Vid arbetslivsmuseerna läggs mycket stort ideellt arbete och engagemang ner för att bevara och utveckla den moderna tidens arbets- och industriliv. Museerna drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

– Efterfrågan på Riksantikvarieämbetets bidrag till arbetslivsmuseer har som vanligt varit mycket stort, mer än 200 ansökningar har inkommit, berättar Ove Bengtsson, som är handläggare på Riksantikvarieämbetet. I år är det totalt 65 projekt i hela Sverige som får dela på de sex miljonerna.

Årets bidragsfördelning innehåller väldigt olika och mångfacetterade verksamheter. En mängd arbetslivsminnen finns representerade. Många av årets insatser kommer att underlätta bevarande av samlingarna, och inte minst bidra till än mer spännande upplevelser för besökarna.

– Ska jag lyfta något särskilt detta år, är det att vi gjort en lite större satsning än tidigare på det rörliga kulturarvet, det vill säga traditionsfartyg och museijärnvägar. En verksamhet som fascinerar många och är synlig i landskapet på ett unikt sätt, säger Lars Amréus.

Bidrag arbetslivsmuseer 2013

Se listan

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kontaktperson
  • Ove Bengtsson (tjänstledig)
  • Kulturmiljöavdelningen