Landskapsforum 2013 – ny mötesplats för landskapsfrågor 2

14 november anordnas Landskapsforum som bjuder in till samtal om landskapsfrågor i vid bemärkelse.

Landskapsforum är en mötesplats för nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet för en rikare livsmiljö. Konferensen arrangeras av ett antal myndigheter som bjuder in till samtal om sektorsövergripande perspektiv på attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling:

  • Två år med landskapskonventionen – vad har hänt?
  • Nationella mark- och vattenstrategier – ett nytt ramverk utvecklas
  • Landskap för alla – bättre planering med underifrånperspektiv
  • Landskap i infrastrukturplanering – landskapet som arena för transportutveckling
  • Dynamik, dialog och delaktighet – för utveckling av stadens landskap
  • Grön infrastruktur – att arbeta med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv
  • Tillväxt kräver planering! Skapa möjligheter för företag och regioner

Landskapsforum riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med planering, skydd och förvaltning av landskap, vid exempelvis myndigheter, kommuner, universitet och högskolor.

För information och anmälan: www.landskapsforum.se

Kommentarer (2 st)

Det är väl bra att en kompetensövergripande debatt om ELC nu äntligen ska föras – men var i programmet finns deltagarperspektivet från allmänhetens sida, så grundläggande i konventionen??? Jmf tidigare tal om landskapskontor (internationell debatt), landskapssekretariat ( där perspektivet framskymtar) och det man nu fastnat för: landskapsforum: låter lite ”centralstyrt” i mina öron…
Jag hoppas dock på denna sida för att få ut diskussionerna och kunskapen till alla dem som på markplanet berörs – men kan man lita på det?!