Nyheter
Foto: Gunilla Lagnesjö (CC BY)

”Conservation Science Helps”

… var ett av de budskap som lyftes fram vid en internationell tankesmedja som hölls i Rom i mitten av oktober. Sextio personer som på olika sätt arbetar med kulturarvsfrågor hade samlats för att diskutera nyttan av tätare samverkan mellan naturvetenskap, teknik och kulturvård.

Den internationella organisationen ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) var värd för mötet. Riksantikvarieämbetet var medarrangör och samordnade det svenska deltagandet.

Utgångspunkt för diskussionerna var relevans och framtid för den tekniska och naturvetenskapliga forskningen och metodutvecklingen inom vård, konservering och restaurering, internationellt känt som ”Conservation Science”.

”Vi måste samverka och tala med varandra mellan olika professioner och discipliner och vara medvetna om att kulturarvet är en integrerad del i samhällsfrågorna” var en av de viktiga slutsatserna som fördes fram.

Vilka metoder man ska använda för att nå framgång så att det verkligen händer diskuterades intensivt och kan sammanfattas under fyra huvudteman:

  • Strategier för forskning och teknisk metodutveckling behövs på global, regional och lokal nivå.
  • Metodiken för tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt arbete behöver utvecklas.
  • Empirisk kunskap och akademisk forskning bör arbeta hand i hand. Utveckling i form av förnyelse är inte alltid en framgångsfaktor. Begreppet kontinuitet och förståelse för traditionella arbetsmetoder bör ges större plats i kulturvården.
  • Delad kunskap leder till ökad användning av forsknings- och utvecklingsresultat.

Fördjupat resonemang om resultaten från mötet finns att läsa i K-blogg och ICCROM Forum: Conservation Science

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: