Nyheter
Digitaliserad och tillgängliggjord vykortssamling på Flickr från Almquist & Cöster. Här Loftagatan, Gamleby i Småland, 1950-tal.
Digitaliserad och tillgängliggjord vykortssamling på Flickr från Almquist & Cöster. Här Loftagatan, Gamleby i Småland, 1950-tal.Foto: Unknown. Almquist & Cöster (PDM)

Riksantikvarieämbetets nya digitaliseringsstrategi

Genom att tillhandahålla digital kulturarvsinformation så öppet och lättillgängligt som möjligt underlättar vi för samhällets aktörer att använda, utveckla och bevara kulturarvet.” Så formuleras en av grundpelarna i Riksantikvarieämbetets nya digitaliseringsstrategi.

– Riksantikvarieämbetet har digitaliserat mycket intressant kulturarv men det finns ännu mycket kvar i samlingarna. Nu har vi tagit fram tydligare riktlinjer för vårt digitaliseringsarbete för att ge ännu bättre nytta för användarna. Vi strävar efter att sprida öppen, tillgänglig, fri information att bygga vidare på och riktlinjerna är ett steg i detta, säger Matilda Karlsson på Informationsavdelningen.

Ur inledningen: En effektiv digitalisering av analogt kulturarvsmaterial ökar tillgången till kulturarvet – öppen, tillgänglig och användbar information av hög kvalitet skapar förutsättningar för bred användning och stöttar därigenom Riksantikvarieämbetet i sitt uppdrag. Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet anger hur digitaliseringen ska genomföras men också principer för hur vi väljer vad som ska digitaliseras.

Hej Stig! Absolut behövs det konkreta, praktiska tillämpningar i tillägg till styrande dokument som detta. Vi jobbar vidare med frågorna. Jag tar gärna emot exempel på hur ni gör på KB eller om du känner till andra goda exempel!

Matilda Karlsson, enheten för informationsutveckling, Riksantikvarieämbetet

Min känsla vi alla dessa presentationer av digitalisering handlar mest om olika former av teoretiska modeller med förslag på olika tillvägagångssätt. Det måste finnas mycket mera konkreta, praktiska och reella förslag på genomförbara tillämpningar. Det går inte att bara hänvisa till andra utredningar, förslag och standards. Möt verkligheten med pilotprojekt som ger svar på konkreta tillämpningar för alla typer av mediaformer.
Stig L Molneryd
Teknisk expert AV
Kungl. biblioteket

(Lars A: Jag atr det där med ”den myndighet som kanske ändå ligger främst i Sverige på området” som en komplimang. Tack!) Lars L

Tack Lars för kommentar. Några korta reflektioner och kanske förtydligande: En organisation idag har nog lika många idéer om vad digitalisering är som det finns anställda. Till det ska man lägga en stor kunskapsvariation. Och omvänt: För en verksamhet som består av en eller ett fåtal personer är det enklare att vara kortfattad och tydlig.

För RAÄ med 3-400 anställda krävs en viss ”pratighet” för att förklara nyttan av gemensamma riktlinjer. Utan det kommer vi alltid ha olika tavlor på väggen. Det vill vi inte. Och: jag håller med om att ju kortare och tydligare en riktlinje kan vara, desto bättre!

Har du konkreta förslag på hur vi kan skärpa upp skrivningarna och förtydliga så är vi idel öra!

Lars Lundqvist, Informationsutveckling, Riksantikvarieämbetet

Detta kanske endast är avsett för intern användning. För extern användning, och för Riksantikvarieämbetets roll som facilitator, så är väl frågan om det tillför så mycket…?

För egen del erfar jag ju att man t.ex. via K-samsök i praktiken inte vill förmedla allt digitaliserat kulturarv i Sverige. Detta måste rimligen ha varit regeringens ursprungliga syfte med uppdraget, och härvidlag är det väl ofullständigt.

Det är tråkigt att det styrande dokumentet från den myndighet som kanske ändå ligger främst i Sverige på området är så pratigt och otydligt formulerat. Om nu Digisam hade gjort sitt arbete, så hade de skrivit ett basdokument som omfattar allt som är gemensamt för de olika statliga myndigheterna, t.ex. avsnittet ”Vad är digitalisering”, så att RAÄ:s riktlinjer hade kunnat koncentrera sig på vad som är unikt för RAÄ:s strategi. Det borde rymmas på en A4-sida, som de anställda kunde rama in och hänga på väggen till ledning i det dagliga arbetet. Det nuvarande dokumentet lär snarare hamna underst i inkorgen och sällan bli läst.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: